Head –  Mrs. Sabiha Maroof

Member –    1-    Mr. Munish Kr. Sharma

                            2-    Mr. Vishal Goswami

                            3-    Mrs. Moumita Mondal

                            4-    Mrs. Priyanka Singh